Firma  ICEPOL  TRADING  &  CONSULTING  założona  została  przez  aktualnego  jej  właściciela  w  1991 roku i  kontynuuje  niezmiennie  działalność  handlową  i  doradczą  w  zakresie dostaw szeroko rozumianych urządzeń i linii produkcyjnych do prefabrykacji betonowej oraz urządzeń towarzyszących.

 
Powstała w związku ze wzrastającym zainteresowaniem firm polskich z branży prefabrykacji nowymi technologiami produkcji i możliwościami maszyn renomowanych producentów zachodnich oraz wzrastającym popytem na  wyższą jakość produktów i wydajność maszyn.
 

Oferujemy pojedyncze urządzenia oraz kompletne linie do prefabrykacji mało- i wielkogabarytowych elementów betonowych: drogowych, przemysłowych i mieszkaniowych oraz dla infrastruktury.

 

Oferujemy systemy do produkcji sprężonych elementów konstrukcyjnych, nowoczesne automaty do produkcji wibrowanych elementów kanalizacyjnych, takich jak rury i kręgi, przepusty i zbiorniki oraz innych nietypowych.

 

Reprezentowane przez ICEPOL T&C firmy postrzegane są jako wysoce profesjonalne i wiarygodne w zakresie oferowanych urządzeń, ich jakość wykonania oraz skuteczność działania opiera się na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w budowie maszyn i urządzeń dla prefabrykacji.

 

Naszym celem jest pomoc w wyborze najodpowiedniejszego dla Państwa potrzeb i możliwości finansowych urządzenia lub linii. 

 

Ułatwiamy pozyskanie finansowania w formie kredytu lub leasingu.